navigation

Colonisation – 29 MARS 1947 à Madagascar 29 mars, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,A visiter,Histoire - Commémorations,Identité malgache , 4 commentaires

29 MARS 1947 -  29 MARS 2008 

En ce jour mémorial, nous vous offrons des vidéos et un poème (cadeau d’un interanaute).

Bénis soit le souvenir de tous nos morts pour la Liberté !

Ho fahatsiarovana ireo nahafoy ny ainy ho an’ny Tanindrazana mba hiaina malalaka araky ny zo maha-olona ny Malagasy afaka ny mponina rehetra ao dia atolotra anareo:

 - Sary mihetsika:

 

1 - RECONNAISSANCE DES MASSACRES DE 1947

http://www.dailymotion.com/video/xpuao 3 - TONONKALO natolotry ny Namana Rary

Ho tahiana anie ny fahatsiarovana ireo namoy ny ainy niady ho an’i Madagasikara ! 

HYMNE M.D.R.M. « Zanahary o, Tahio »

 

   http://www.dailymotion.com/video/x2bky0

FAHATSIAROVANA

NY FAHA 61* TAONA NY 29 MARS 1947

Raika amby enina* no taona tsaroana

Ho tanisaina eto anoloana

Ka mba diniho ry zareo ny tantara

Nahazo ny mponin’I Madagasikara

 

 

***

 

 Indray taona indray andro izay

Fotoana malaza sy tena mahamay

Nisehoan’ny gasy tia tanindrazana

Mba hitady sy higoka ny fahafahana

 

***

 

Sivy amby roa no andro voalaza

Volana marsa no manan-daza

 Fito amby efatra no tena taona

Hanaovana tolona iray tsy mivaona

 ***

Antoko iray nitambaran’ny maro

Tsy hisy avakavaka fa nifangaro

Na ny tanindrana na ny eto Imerina

Fahaleovan-tena no nirina hiverina

 ***

Ny Panama ary koa ny Jina

Nivelirano sy nanao dina

Hiara mizotra amin’ny MDRM

Hanavotra ny tany sy ny firenena

*** 

Ny tarigetra dia zavatra iray

Dia gasikara tanindrazanay

No hijoroana tsy amin’ahiahy

Ka samy ho vonona sady ho sahy

 ***

Ny atody hono anefa tsy miady amam-bato

Fa ny olom-panjakana dia miasa tsy miato

Hamongotra Gasy atao tifi-borona

Ka henoy kely ity hanaovana ny olona

 ***

Ny tao Ambatondrazaka dia tsy mba nanampo

Fa nahiditra gara ao anaty vago

Natao fatra-tsonjo ho ao Moramanga

Kinanjo fa inona re no nitranga

*** 

Notifirina mantsy ireo tia tanindrazana

Ka maty avokoa tsy nisy niangana

Ny fatiny avy eo natao an-dava-tany

Nazerazera ho ambony sy ambany

*** 

Ny tao antsinanana re ry vahoaka

Nantsoina ny lahy ka tsy afa-nivoaka

Nasaina niady ny tany ho lavaka

Ka teo notifirina natao vary raraka

 ***

Tao Sahasinaka ny fampijaliana

Mampioron-koditra sy mahavariana

Notapahin-tanana, nopotsirina maso

Mandra-pahafaty nanaovana ankaso

*** 

Ny teto Imerina ambarako anao

Fampijaliana tsy mihoatran’izao

Fa kapok’alika sy ny rano maloto

Ary vely kibay sy vely fanoto

 ***

Nahorona indray ho ao Antanimora

Ho faizina mafy fa tena tsy mora

Ambositra, Fandriana sy Fianarantsoa

Ary Sahasinaka sy Ambohimahasoa

*** 

Ireo Vakinankaratra iray manontolo

Dia samy nahondrana tany daholo

Ny ao Antsirabe sy any Betafo

Ary koa Faratsiho dia samy voasafo

 ***

Ny tanindrazana anie lafo vidy

Ka sahy ny nigoka ny tena mangidy

Ny tia firenena tsy miamboho lahy

Ka samy nijoro no sady ho sahy

*** 

Ireo olom-boafidin’I Madagasikara

Raseta Ravoahangy Rabemananjara

Nametra-dàlana ho an’ny firenena

Mba hizaka ny zon’ny fahaleovan-tena

*** 

Kanefa indrisy fa vokatr’izany

Dia fampijaliana tsy roa aman-tany

Fa lazaina ho mpikomy ny olo-mijoro

Ka voaheloka ho faty sy ho torotoro

*** 

Na toy izany aza ny fahoriana

Izahay Malagasy dia samy liana

Hivavaka mafy amin’ny Zanahary

Fa Izy Mpitondra sy tsy mba manary

*** 

Koa tao amin’ny fonja tamin’izay

Dia naira-nivavaka tamin’ny Ray

Nanainga ny fony ny gadra rehetra

Tsy nanavam-pinoana, tsy hisy fetra

***

Tsaroana amin’izany ireto vono-kihafy

Notarian’ny zatovo dia Rakotozafy

Nandray ny baiboly, nanao ny tantara

Ho fampaherezana an’ilay Gasikara

*** 

Indrisy anefa fa nisy ny namana

Voatifitra basy Randriamaromanana

Torak’zany ireo bala nifafy

Nanorotoro an’i Rakotozafy

*** 

Ankehitriny tsaroana ho tafita

Nohon’ny adin’ireo maritiora tsy hita

Ka ny sisa tavela nihezaka hatrany

Hanohy ny adidy ‘zay eto an-tany

*** 

Ka amaranako ity dinidinika

Ry ray aman-dreny sy zaza madinika

Matoa ianao tonga amin’izao

Dia nisy nitolona talohanao

*** 

Koa eto amim-bavaka ny Firenena

Izay tolom-piavotana ho an’ny tena

Mba hananana tanjaka sy fahendrena

Ary mba handresena ny fahalemena.

Nosoratan’It RAJARISON Jean Harson

tamin’ny 04/03/82

Natolotr’i Rary (29/3/2008)

*Ny taona 1982 no nanoratana,

fa novàna 2008, no nahatonga 61 taona

fa tsy 35 nataon’ny mpanoratra.

4 – Ny ankehitriny

Ny tarika Ny Ainga « Veliranon’Iarivo »

 

http://www.dailymotion.com/video/x1anv0