navigation

Colonisation – 29 MARS 1947 à Madagascar 29 mars, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,A visiter,Histoire - Commémorations,Identité malgache , trackback

29 MARS 1947 -  29 MARS 2008 

En ce jour mémorial, nous vous offrons des vidéos et un poème (cadeau d’un interanaute).

Bénis soit le souvenir de tous nos morts pour la Liberté !

Ho fahatsiarovana ireo nahafoy ny ainy ho an’ny Tanindrazana mba hiaina malalaka araky ny zo maha-olona ny Malagasy afaka ny mponina rehetra ao dia atolotra anareo:

 - Sary mihetsika:

 

1 - RECONNAISSANCE DES MASSACRES DE 1947

http://www.dailymotion.com/video/xpuao 3 - TONONKALO natolotry ny Namana Rary

Ho tahiana anie ny fahatsiarovana ireo namoy ny ainy niady ho an’i Madagasikara ! 

HYMNE M.D.R.M. « Zanahary o, Tahio »

 

   http://www.dailymotion.com/video/x2bky0

FAHATSIAROVANA

NY FAHA 61* TAONA NY 29 MARS 1947

Raika amby enina* no taona tsaroana

Ho tanisaina eto anoloana

Ka mba diniho ry zareo ny tantara

Nahazo ny mponin’I Madagasikara

 

 

***

 

 Indray taona indray andro izay

Fotoana malaza sy tena mahamay

Nisehoan’ny gasy tia tanindrazana

Mba hitady sy higoka ny fahafahana

 

***

 

Sivy amby roa no andro voalaza

Volana marsa no manan-daza

 Fito amby efatra no tena taona

Hanaovana tolona iray tsy mivaona

 ***

Antoko iray nitambaran’ny maro

Tsy hisy avakavaka fa nifangaro

Na ny tanindrana na ny eto Imerina

Fahaleovan-tena no nirina hiverina

 ***

Ny Panama ary koa ny Jina

Nivelirano sy nanao dina

Hiara mizotra amin’ny MDRM

Hanavotra ny tany sy ny firenena

*** 

Ny tarigetra dia zavatra iray

Dia gasikara tanindrazanay

No hijoroana tsy amin’ahiahy

Ka samy ho vonona sady ho sahy

 ***

Ny atody hono anefa tsy miady amam-bato

Fa ny olom-panjakana dia miasa tsy miato

Hamongotra Gasy atao tifi-borona

Ka henoy kely ity hanaovana ny olona

 ***

Ny tao Ambatondrazaka dia tsy mba nanampo

Fa nahiditra gara ao anaty vago

Natao fatra-tsonjo ho ao Moramanga

Kinanjo fa inona re no nitranga

*** 

Notifirina mantsy ireo tia tanindrazana

Ka maty avokoa tsy nisy niangana

Ny fatiny avy eo natao an-dava-tany

Nazerazera ho ambony sy ambany

*** 

Ny tao antsinanana re ry vahoaka

Nantsoina ny lahy ka tsy afa-nivoaka

Nasaina niady ny tany ho lavaka

Ka teo notifirina natao vary raraka

 ***

Tao Sahasinaka ny fampijaliana

Mampioron-koditra sy mahavariana

Notapahin-tanana, nopotsirina maso

Mandra-pahafaty nanaovana ankaso

*** 

Ny teto Imerina ambarako anao

Fampijaliana tsy mihoatran’izao

Fa kapok’alika sy ny rano maloto

Ary vely kibay sy vely fanoto

 ***

Nahorona indray ho ao Antanimora

Ho faizina mafy fa tena tsy mora

Ambositra, Fandriana sy Fianarantsoa

Ary Sahasinaka sy Ambohimahasoa

*** 

Ireo Vakinankaratra iray manontolo

Dia samy nahondrana tany daholo

Ny ao Antsirabe sy any Betafo

Ary koa Faratsiho dia samy voasafo

 ***

Ny tanindrazana anie lafo vidy

Ka sahy ny nigoka ny tena mangidy

Ny tia firenena tsy miamboho lahy

Ka samy nijoro no sady ho sahy

*** 

Ireo olom-boafidin’I Madagasikara

Raseta Ravoahangy Rabemananjara

Nametra-dàlana ho an’ny firenena

Mba hizaka ny zon’ny fahaleovan-tena

*** 

Kanefa indrisy fa vokatr’izany

Dia fampijaliana tsy roa aman-tany

Fa lazaina ho mpikomy ny olo-mijoro

Ka voaheloka ho faty sy ho torotoro

*** 

Na toy izany aza ny fahoriana

Izahay Malagasy dia samy liana

Hivavaka mafy amin’ny Zanahary

Fa Izy Mpitondra sy tsy mba manary

*** 

Koa tao amin’ny fonja tamin’izay

Dia naira-nivavaka tamin’ny Ray

Nanainga ny fony ny gadra rehetra

Tsy nanavam-pinoana, tsy hisy fetra

***

Tsaroana amin’izany ireto vono-kihafy

Notarian’ny zatovo dia Rakotozafy

Nandray ny baiboly, nanao ny tantara

Ho fampaherezana an’ilay Gasikara

*** 

Indrisy anefa fa nisy ny namana

Voatifitra basy Randriamaromanana

Torak’zany ireo bala nifafy

Nanorotoro an’i Rakotozafy

*** 

Ankehitriny tsaroana ho tafita

Nohon’ny adin’ireo maritiora tsy hita

Ka ny sisa tavela nihezaka hatrany

Hanohy ny adidy ‘zay eto an-tany

*** 

Ka amaranako ity dinidinika

Ry ray aman-dreny sy zaza madinika

Matoa ianao tonga amin’izao

Dia nisy nitolona talohanao

*** 

Koa eto amim-bavaka ny Firenena

Izay tolom-piavotana ho an’ny tena

Mba hananana tanjaka sy fahendrena

Ary mba handresena ny fahalemena.

Nosoratan’It RAJARISON Jean Harson

tamin’ny 04/03/82

Natolotr’i Rary (29/3/2008)

*Ny taona 1982 no nanoratana,

fa novàna 2008, no nahatonga 61 taona

fa tsy 35 nataon’ny mpanoratra.

4 – Ny ankehitriny

Ny tarika Ny Ainga « Veliranon’Iarivo »

 

http://www.dailymotion.com/video/x1anv0

Commentaires»

  1. je salut se peuple qui à l’image de son patrimoine est unique et indivisible et qui je l’espère le restera en mémoire de Ranavalona III

    Dernière publication sur maat ou vanite ? : UN MONDE SANS LES NOIRS

  2. Merci pour votre visite !

  3. helisoa, merci merci mille fois pour le documentaire.
    Ho ela velona ny fahatsiarovana ny tolon’ireo razantsika.

  4. Pourquoi un pays magnifique comme Madagascar est en ruine après la colonisation?

    Tout ce qui est de l’architecture est abandonné, des maisons signé Eiffel à l’abandon, les hôpitaux sales, quand on connait le cout de la main d’oeuvre à Madagascar finalement la colonie positive négative?

Laisser un commentaire