navigation

14 OKTOBRA 2008 – 1958…50 TAONA IZAY !… NY REPOBLIKA MALAGASY VOALOHANY – IL Y A 50 ANS…La 1E REPUBLIQUE MALGACHE ! 15 octobre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,Anniversaire,Colonisation,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Histoire - Commémorations,Identité malgache , ajouter un commentaire

MANAMARIKA NY TANTARAM-PIRENENA

Hebergeur d'images

Ao anatin’ny Repoblika fahatelo moa isika izao.

Tsara tokoa ny manamarika ny tantara ho an’ny taranaka. Mampalahelo fa toa tsy nisy fanamarihana azy ity any an-tanindrazana amin’ny fomba ofisialy.

Ny tenan’ny mpanoratra dia mbola tsy teraka raha teraka ity Repoblika voalohany ity, nefa tsy afaka ilaza fa tsy raharahiko izany satria izaho mbola tsy teraka tamin’izany. Iombonantsika Malagasy anefa ny tantara, ka tandremo mandraraka ilo mby an-doha. Misy lafiny ratsy sy lafiny tsara foana izany.

 

INONA IZANY « REPOBLIKA »  IZANY ? 

Tsotra kely ny valinteniko : Fitondrana mampitovy ny zo aman-kasin’ny tsirairay, mitsinjo ny soa iombonana (res publica) ary tsy ifandovana ny fifandimbiasam-pitondrana.

Tsy misy eo ambonin’ny lalàna. Avy tany amin’ny fanjakan’Andriamanjaka isan-karazany isika dia niditra tao amin’ny fanjanahantany ary niroso niditra ato amin’ny Repoblika.

Filohan’ny Repoblika efatra, Repoblika telo : Philbert Tsiranana, Didier Ratsiraka, Albert Zafy ary Marc Ravalomanana.

Ny mba ifampizarako fohy dia fohy amintsika dia tsiahy ho an’ireto taranaka ny tantara fohy nahaterahan’izany Repoblika izany.

Fintina e.Tsy an’ny PSD akory ny Repoblika Voalohany, na an’ny AREMA ny Repoblika Faharoa na an’ny UNDD na TIM ny Repoblika Fahatelo fa an’i Madagasikara. Tantara mipetraka. Izany no tokony ho izy amin’ny fanabeazana amin’ny maha- olom-pirenena. Ny mpitondra mandalo ihany fa i Madagasikara mietra sy ny vahoaka ao aminy.

TAORIAN’NY TOLONA TAONA1947 – TOE-TSAINA FENO HOROHORO
Nisy ny herisetra, aina maro nahafoy. Tokana no tanjona : Madagasikara Mahaleotena, fanafoanana ny fanjanahantany, ilay « loi d’annexion de 1896« . Ny hevitra no tsy mitovy amin’ny fitakiana izany.

Ao ireo mitaky ny fahaleovantena mangarahara ary haingana (toy ny MDRM…), ary ireo mitady fizakantena miaraka amin’ny LaFrantsa amin’ny fomba miadana mankany amin’ny fahaleovantena (toy ny PADESM…), ary ao ireo mitady fiarahana hatrany amin’ny Frantsa karazana federalista (Toy ny RFM na Regroupement Fédéral de Madagascar teraka ny taona 1955….) …

Diso fanantenana ireo olon-janantany taorian’ny ady lehibe voalohany satria lasa resabe ilay fampanantenana nataon’i Jeneraly De Gaulle tao Brazzaville nampanantena rivo -baovao eo amin’ny Frantsa sy ny zanataniny. Teo koa ny Dinan’ny San Francisco, loharanon’ny ONU izay mitaky ny fizakan-tenan’ny vahoaka (autodetermination du peuple), izay malaza tsy ihinanana toa vilian-tsahona.

REPOBLKA FAHA-4
Teto Frantsa dia nanangana ny Firaisambe Frantsay fa tsy nampiova ny fiainan-janantany.
Feno ady lahy politika fotsiny teto Frantsa.
Ny ady tany Vietnam ka niafara tamin’ny faharesen’ny Frantsay tao Dien Bien Phu ny volana mai 1954, sy tany Algérie ka niafara ny fiantsoana ny Jeneraly De Gaulle ho Président du Conseil volana  mai 1958 no azo lazaina fa nanafaingana ny raharaha politika taty Frantsa ka nampiova ny fifandraisan’ny Frantsa sy ny zanatany, niala aina ny Firaisambe Frantsay.
Teto Madagasikara koa nampisy fanantenana ho an’ny malagasy indray ny taratasy navoakan’ny Evekan’ny Madagasikara ny taona 1953 izay manohana ny fitakiana ny fahaleovantena ho an’ny Madagasikara.
François Mitterrand koa moa fony izy ministry ny tany Ampitan-dranomasina  ka nandalo taty Madagasikara ny volana janoary 1951 dia nikabary be tsy manome fanantenana fa betsaka ronono an-tavy no nataony tao amin’ny Assemblée Représentative izay nisy tamin’izany fotoana izany. Nisy koa ny Asemblées Pronviciales.

FITONDRANA SOSIALISTA – FEBROARY 1956
« Front Républicain »  nanao ilay Lalàna lasitra « Loi-cadre » izay Gaston Defferre no ministry ny tany Ampitan-dranomasina tamin’izany. Lany tao amin’ny Assemblée Nationale io Lalàn io ny  23 janoary 1956.
Nitondra fiovana teo amin’ny fiainam-politika taty amin’ny zanatany io satria nanamafy ny lalàna momba ny communes lany ny 18 novambra 1955 momba ny suffrage universel (fandatsahambato mivantana ataon’ny vahoaka) sy ny collège unique izany hoe : tsy misaraka intsony ny vazaha sy ny Malagasy dia nampiarina tany amin’ny fifidianana rehetra ( Assmblées locales).
Ny décret fampiharana io Lalàna io dia nivoaka ny volana febroary sy marsa 1957. Teraka ny Conseil Provincial ka nanana fahefana betsaka ny filohany. Ny Haut-Commissaire no mitondra ny Conseil du Gouvernement fa nihena ny fahefany.


MAI 1957 ASSEMBLEE REPRESENTATIVE

Nijoro ny governemanta voalohany tarihan’ny Haut-Commissaire izay André Soucadaux, ary Philibert Tsiranana no Lefitra, ry André Resampa no ministry ny Fanabeazana  sy ny Tanora ary Alfred Ramangasoavina no ministry ny vola sns…
PROVINCE DIEGO-SUAREZ teraka ka lasa 6 ny isan’ny Provinces eto Madagasikara.

Lasa fianaran-draharaha ny rafitra najoron’ity Lalàna ity, nanomana ireo mpanao politika malagasy izay vonona handray fahefana.
Tahak’izany ny fifidianana izay ho ben’ny tanàna tamin’ny 18 novambra 1956. Teto dia efa mba nanomana olona ihany ny Frantsay tamin’ny alalan’ny Antoko PSD ( teraka volana desambra 1956), izay nanao ny Kongresiny voalohany tao Mahajanga ny volana aogositra 1957, ary teraka ny gazetin’ny PSD La République (1957 -1972), Ny Ady Tsara (1957 – 1958) sns….
Ny mpanohitra ny Loi-Cadre kosa moa dia nanao ny Kongresiny tao Taomasina ny 2-3-4 mai 1958), mitaky ny ampijoroana ny République malgache unitaire et démocratique .
Teraka tamin’izany ny AKFM. I DE Gaulle moa rehefa tafaverina teo amin’ny fitondrana dia nampanao fitsapan-kevi-bahoaka hananganana ny Repoblika Frantsay fahadimy. Nampandeha haingana ny raharaha politika io satria nampanantena fiovana lehibe i De Gaulle raha mandresy ny « eny ».

FITSAPAN-KEVI-BAHOAKA 28 septambra 1958
Manenara Frantsa sy ny Firaisam-be Frantsay. Nandresy ny « eny », torak’izany koa teto Madagasikara (83%).

Voaresaka sahady moa ny hala-bato ho an’ny resy ary fifidianana malalaka ho an’ny mpandresy !!!! Rakotonirina Stanislas ben’ny tanàna malagasy voalohany tao Antananarivo moa nampanao « tsia » dia voahilika tao amin’ny Assemblée Constituante ary nosoloana an’i Gabriel Razafintsalama talen’ny gazety « Fandrosoam-baovao nampanao « eny ».

Satria moa ny Jeneraly De gaulle dia nampanantena fa hiova ny fifandraisan’ny Frantsa sy ny zanatany amin’ny alalan’ny Communauté.

Teraka ny 14 oktobra 1958 ny REPOBLIKA MALAGASY VOALOHANY

FANONTANIANA
Misy heviny ho an’ny Malagasy ve izany Repoblika izany eo amin’ny fiainany ?
Fantany ve ny soatoavina repoblikana ?

ELIASY Liva, mpandalina tantara, mpampianatra tantara kilasy madinika tany Madagasikara

 

*****

 

MAFY NY MANJO NY FIRENENA MALAGASY
Koa mino sy matoky izahay fa FANTANY NY ATAO HOE « soatoavina repoblikana »
ary raha sanatria aza « tsy fantany » izany dia HADISOAN’IZA ?

Misy mihevitra fa mora ny mitondra Firenena ampahantrana sy aletika anaty ny haizin’ny habadoana…Kanefa NIHOATRA IZANY NY FIRENENA MALAGASY koa tsy nanaiky ary tsy manaiky ny hiletika anaty ady an-trano, fankahalana fa miady amin’ny tsy fahampiana amin’ny fomba maro !

http://www.dailymotion.com/video/keMz4pbwXtr9eIgGqD

HATR’AIZA, RY GASIKARAKO ?

MIDERA ANAO AHO RY TANINDRAZAKO !
MIDERA ANAO AHO RY FIRENENA MALAGASY
AMIN’NY FAHENDRENAO sy ny FAHARETANAO
HATR’AIZA ?
HATR’AIZA NO HITONDRANA NY ZIOGANAO ?

HATR’AIZA IANAO VAO HAJAINA
AMIN’NY MAHA-OLO MANAN-KASINA
SARO-BIDY sy MENDRIKA ANAO ?
HATR’AIZA ?
RAMANATANTARA, Paris, 15.10.2008

 

Lanaudière... moutons, caro... |
DAROU L ISLAM |
ENSEMBLE ET DROIT |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Faut-il considérer internet...
| Le blogue a Voliere
| Cévennes : Chantiers 2013