navigation

GRG – Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle : 1932-2008 Madagascar – HOMMAGES (Suite 2) 28 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Femme,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny,poèmes , 1 commentaire

Hebergeur d'images

Miarahaba,

Miara-miondrika amin’ny Fianakavian’i GRG sy fianakaviamben’ny Haisoratra malagasy amin’izao vanin-taona mafy tsy maintsy diavintsika ety ambany masoandro izao…

Nandao antsika saingy namela ny sahan’ny literatiora malagasy feno hanitra tsy resy resen’ny fahafatesana.

 

Mihelina ihany Ra-olombelona
Mifandimbidimby sy aelin’ny rivotra
Fa ny asa navelany ho antsain-ko velona
Ny soa hitsingerina, ny ratsy ho ringitra

Ny soa tavela sy ny firoborobony
Tsy hitsahatra hatreo ny fisandratany avo
Toa tononkalo amin’ny firedoredony
Tsy mety maty sy tsy mety lavo

Ny mamela mamy, maty miadana
E ! Ny andro rehetra dia fandalovana
Fa tsy ho lefy hanitra ilay fisiana
Ho velona an-koatra, sy ho tsara levenana.

Ny Kanto.

FABIEN GASTON RAZAKANDRAINIBE, 27.09.2008

Locations of visitors to this page

27 septembre 2008: Madagasikara, Andro eran-tany ho an’ny Marenina (NAIVO MARENINA) – XVe Journée mondiale des sourds (Suite) 27 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,Coup de coeur,Decouverte,Enfance - Jeunesse,Evénements HELI'S MADAGASCAR,handicap,Journée Internationale,Solidarité , ajouter un commentaire

Mitaky zo hampiasa ny fomba seraseran’ny marenina sy môna amin’ny tànana – Hampiroborobo izany fomba izany eran’ny nosy

 

NAIVO MARENINA
Mpanoratra : RAKOTONDRAJAO Teodimanana, talen’ny akany fanabeazana ny marenina

VOTOATINY
: Fanabeazana ny marenina sy ny tombontsoa azony amin’izany.

HITA AO ANATY BOKY :
- Manjo ny tokantrano manan-janaka marenina
- Fiainan’ny zaza marenina tsy mbola mianatra
- Soa azo amin’ny fianarana any amin’ny sekoly voatokana marenina
- Fomba fiasan’ny marenina
- Mahatonga ny Faharenenana
- Tokantranon’ny marenina
- Marenina ao anaty fiaraha-monina

FANAFARANA ny boky: Ankany Marenina 67 HA (Afovoany) 101 ANTANANARIVO – MADAGASCAR
Ed : 1988 – Prix : 1500 fmg (ankehitriny Ariary ?)

 

Clip d’une chanson co-écrite par

des jeunes du CROP (Centre de Ressource de l’Ouïe et de la Parole) et des animateurs de l’association Pacte de la ville de Caen
http://www.dailymotion.com/video/k3lQJqF77x4ylkgWe5

Pour le droit à la langue des signes LS , la valoriser

LIVRE MALGACHE SUR LA SURDITE

« NAIVO MARENINA »

« Naivo marenina » ou  » Naivo le sourd  » écrit par RAKOTONDRAJAO Teodimanana, directeur du centre d’éducation pour enfants sourds

Un livre, en langue malgache, dont

le sujet est la SURDITE, la VIE DES SOURDS, surtout des enfants :

Comment attrape-t-on la surdité ?

- La vie d’un foyer ayant un enfant sourd

- Un foyer de couple sourds

- Le centre d’éducation pour enfants sourds

- Le sourd dans la vie avec les entendants…

 

Commande Ankany Marenina 67 HA (Afovoany) 101 Aantananarivo – MADAGASCAR

Ed : 1988 – Prix : 1500 fmg (maintenant en Ariary ?)

Hery RASOLO: Producteur, cinéaste documentaire – Madagascar HOMMAGES (Suite) 26 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,Cinéma malgache,Culture,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny,poèmes,Solidarité , ajouter un commentaire

LASA i Hery RASOLO
Hebergeur d'images

Miarahaba e !

Manjombona tokoa ny lanitry ny literatiora sy ny kolotsaina manoloana ny voina misesy tato ho ato. Indro alefako ity Fehezam-boninkazo ity ho fiombonam-po amam-panahy noho ny fahalasanan’Itompokolahy Hery RASOLO.
Mirary fiononana feno sy faherezana ho an’ny Fianakaviana manontolo aho sady mitondra amim-bavaka.

Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle, Mpitandrina

 

VELOMA

(Ho fiombonam-po amam-panahy noho ny

fahalasanan’Itompokolahy Hery RASOLO)

 

Gina, sina ny rehetra raha nandre fa lasa ianao,

Lasa nialoha làlana. Hatramin’ny lanitra jerena,

Lanitra ory, malahelo. Mitroatra avy ao anaty ao

Ny fahatsiarovana rehetra. Tsiaro tsy hay fefena.

 

Gina, sina ny rehetra, gina sina anefa ho aiza ?

Lalàm-piainana izao, lalà-mifehy ny manana aina.

Malahelo ny mpianakavy sy ny namana, sakaiza

Nefa tsy afaka manoatra. Lasa ilay nandrandraina.

 

Gina, sina ny rehetra, vata-mangatsiaka sisa,

Nindaosin-dRafahafatesana Ilay Zanak’i Gasikara

Kintana iray niavaka tamin’ireo kintan-tsy ho voaisa,

Nitondra  anjara biriky ho voarakitra an-tantara.

 

Gina, sina ny rehetra, manoloana izato lahatra.

Gina, sina ny rehetra nandre ny fahalasananao.

Rehefa tonga izany ora tsy misy afaka mamahatra

Koa mandria am-piadanana, eny veloma no atao.

 

Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle, Mpitandrina
Frantsa 25 septambra 2008

GRG – Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle : 1932-2008 Madagascar – HOMMAGES (Suite) 23 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Femme,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny,poèmes,Solidarité , 1 commentaire

Hebergeur d'images

Georgette Ranivoarivelo Gabrielle – GRG (1932-2008)
Poety, mpanoratra, mpikabary, mpitoriteny, manandratra ny teny malagasy

*****
« On a surtout connu GRG à travers une émission de la Radio Madagascar,  « Feom-baliha mena masoandro » qu’elle a réalisée avec Ener Lalandy.

Elle a déjà publié plusieurs livres et a écrit dans des journaux, « Sakaizan’ny tanora »,  « Malagasy ara-drafitra », « Fisainana GRG tononkalo » et  « Fisainana GRG tantara sy sombin-tantara » …-  Annick Sedson, Les nouvelles, 22.09.2008 »

*****

Miarahaba,

Malahelo ny fo amam-panahy amin’izao fandaozan’Itompokovavy Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle antsika izao.Mirary faherezana sy fiononana feno ho an’ny Fianakaviana manontolo aho sady mitondra amim-bavaka.

Indro misy tononkalo nosoratako ho fiombonam-po amam-panahy amin’izao fisarahana an-tany izao.  Fehezam-boninkazo atolotro an’i G. R. G.

Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle, Mpitandrina.

 

TONONKALO – POEME

BANGA ANAO

(Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle  1932-2008)

 

« Maty i G. R. G. »,
Hoy ny feo re.
« Maty i G. R. G. »,
« Ramatoa Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle e ! »

Mova tsy ny feon-dakolosy ny fandrenesana izany
Dia feon-dakolosy izay manaitra avy hatrany
Mampahatsiahy fa ny fiainana an-tany
Tsy mateza, eny mielina ihany
Mampitomany.

Mibosesika ao anaty mifanao tsy omby aloha
Ny momba azy rehetra, malahelo ery ny fo !
Vehivavy malagasy tena niavaka tokoa
Mpanoratra hafa kely koa
Mpikabary nahaliana
Nahay nampikoriana
Ny teny aok’izany
Ny Feom-baliha
Sy ny Valiha
Dia porofo
Fa nilofo
Hatrany
Teto an-tany
I G. R. G.

 

Ary angaha izany ihany ? Anisan’ny lisy,
Amin’ny lisy. Anisan’ny lisy,
Nanam-pinoana, dia finoana
Narahina asa ka niezaka
Tsy nitofezaka
Fa nijoro
Sy nanoro
Nefa nafoy
E reroy !

 

Andrarezin-diteratiora, nampakatra avo ny Faneva,
Nampamerovero hanitra ny kanto sy ny meva
Tsy niamboho adidy fa niezaka, nilofo
Ho fitaizana hatrany ny solofo
Sy ny dimby. Koa raha lasa
Izy ankehitriny, ny asa
Nataony hotsaroana
Tsy ho foana

 

Banga anao ny toerana ry Vehivavy mendri-piderana
Banga anao ny toerana.
Ianao namonjy ilay fitàna.
Isaorana ny Mpahary nampisy anao teto an-tany
Fahasoavan-dehibe ho an’ny taranaka izany
Fahasoavan-dehibe ny fandalovanao tety
Kintan-diteratiora namiratra ery.

Koa mandria am-piadanana
Nanana olona ka nanana
I Gasikara nisy anao
Ny taranaka
Hanaraka
Tsy hanary
Ny soa fihary
 

Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle,  Mpitandrina

22 septambra 2008, Frantsa

GRG – Georgette Ranivoarivelo Gabrielle (1932-2008) Madagascar: SES DEBUTS 22 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Enfance - Jeunesse,Femme,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny , ajouter un commentaire

Hebergeur d'images

Georgette Ranivoarivelo Gabrielle – GRG (1932-2008)
Une grande dame de la littérature malgache

RACONTE

Comment elle a débuté dans la conception et l’écriture de nouvelles

*****
Nanomboka namorona sy nanoratra tantara fohy

i GRG
Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle
Poety, mpanoratra, mpikabary, mpitoriteny, manandratra ny teny malagasy

HOY IZY
: « Fony aho vao fito taona monja dia nividianan’i Dada saribakoly miteny. Haiko tsara ny mamahana azy ka sady mamindra izy no miteny hoe : papa – maman – bebe. Nahita hevitra aho ka nantsoiko ny namako, ary nanao tantara aho. Indray andro tsy fantatro akory fa hay ny Raiko mihaino ahy koa fa tsy hitako.

Tapitra ny tantara dia nofahanako ilay saribakoly sady navelako nandeha sy niteny teo anoloanay.
Nitehaka mafy i Dada sady nanoroka ahy, ny namako koa nitehaka sady nihorakoraka.
Iza hoy i Dada no namorona izany tantara izany ?
Izaho hoy aho, fa teto ihany aho no namorona azy ; saingy tsy tadidiko izay notantaraiko fa ny faramparany ihany no tsaroako.

Hay, rehefa vita ny fianarana enti-mody, dia mamorona hafa indray ary soraty avy hatrany. Iny ny vola dia mividiana cahier. Nitehaka indray ny namako.Dia hoy aho hoe : »aza misy milazalaza amin’ny namana hafa fa aleo isika ihany no hahalala izany.

Tandremo hoy i Dada fa ny fianarana aloha vao ny harentsaina.
Mianara tsara sombiniaiko an ! Raha mahay tsara ny zanako dia avelako mamorona tantara sy tononkalo hatrany o ! »
In FISAINANA, Teny mialoha, p3, imprimerie 2000, juin 2008

GRG – Georgette Ranivoarivelo Gabrielle (1932-2008) Madagascar: Poète, écrivain, prédicateur et oratrice – HOMMAGES

Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Femme,Hommages,Identité malgache,poèmes , 3 commentaires

Hebergeur d'images

Georgette Ranivoarivelo Gabrielle – GRG (1932-2008)
Une grande dame de la littérature malgache nous a quittés à l’âge de 76 ans !

Georgette Ranivoarivelo Gabrielle connue sous le sigle GRG est
Née le 30 décembre 1932 à Brickaville-Toamasina, fille de Andrianarivelo Jean et  Razafimiarana Séraphine, mariée à feu Rakotomalala Emile Solo, mère de 6 enfants dont 4 fils et 2 filles.

Madagascar a perdu un des ses talents.

 

Georgette Ranivoarivelo Gabrielle connue sous le sigle GRG est poète membre de Havatsa-UPEM: Union des Poètes et Ecrivains Malagasy, 3e dame membre de l’association des orateurs malgaches FIMPIMA, écrivain et prédicateur d’expression malgache.

Elle est connue surtout du grand public par ses nouvelles publiées par la presse : « Finoan-jaza », « Fanoitra », « Tsinaimbalala », « Tsy tao an-kibon-dreniko »…

En juin 2008, elle publie chez Imprimerie 2000, un recueil « Fasainana » (Pensées) dans lequel sont regroupés quelques-uns de ses travaux: Nouvelles et poème : 

- Hasin’ny fitiavana madio

- Finoan-jaza

- Vehivavy tsy manambady

- Eny indrisy !…(poème)

- Tsy tao an-kibon-dreniko

- Fanoitra

- Indro manina ny didinao aho, velona amin’ny Fahamarinanao  « Sal.119/40″

- Tsy mpifady toaka aho

- Tahio ny an’ny tena. – Olga HELISOA

Nous présentons ici nos condoléances à la famille.
Nous saluons cette grande dame qui a élevé très haut l’amour de la patrie, la langue malgache et l’union fraternelle nationale.
Reposez en paix, madame !

 

*****

 

SON  POEME – TONONKALON’ I
Georgette Ranivoarivelo Gabrielle 

GRG (1932-2008)

HOMMAGES

Hebergeur d'images

ENY INDRISY !… NY FANAHY MALAGASY

Eny indrisy ! izato izaho,
Fa manjombon-dava izao, vokatry ny fahoriana,
Nisy herisetra mafy,
Izay namoizana malala :Tanora maro havan-tiana.

Nefa kosa eny indrisy !…
Eh !…Indrisy hoy aho aminao :
Tsy ireo nofo mora lo, na ireo taolana mivaha
Izato isentoako izao.

Misy poizina tafiditra eto Madagasikara ka mandripaka Fanahy,
Ny Fanahy Malagasy izay voarombak’i satana tamim-pomba sahisahy.

Oh ! Manjakazaka eto ireo fitiavan-tena maro, fahavalom-pirenena,
Mandoto ireo Fanahy, dia ny Fanahy malagasy mpankanto ny fahendrena.

Eny indrisy izato izaho, mahonena, manjoratra, ianjadiam-pijaliana,
Ny ranomasoko tsy tana, ary ontsa koa ny foko fa tsy misy fifaliana :
Ireo toetra feno haja, ny firaisan-kina tsara toa modiana tsy arahina,
Ny hetraketraka mamono, fisaraham-bazana aza no tsy laitra notsipahina.

Fa nahoana kosa re ity Fireneko ity no mivarilavo fatratra ?
Inona no famonjena fa sahirana ny saiko, ny fanavotana tsy fantatra ?

Ry Malagasy namako ô ! Mihevera mba henoy ny sentom-poko
Ndeha hivondrona isika, hifanampy, hifanasoa, dia ho foana ny toloko.

Tompo ô ! R’Ilay Nahary, arotsaho ny herinao, vonjeo ny Malagasy !
Mafy loatra ny manjo, avotinao izahay, aza avela hangasihasy.
Ianao no iankinana, Ianao no tokinay, Ianao no andrandraina,
Ary i Madagasikara dia hifikitra aminao ka ho foana ny taraina

G.R.G.
Georgette Ranivoarivelo Gabrielle
15 marsa 1980

RADO – HOMMAGES 21 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,A visiter,Culture,Hommages,Identité malgache,poèmes,Solidarité , 1 commentaire

FANKASITRAHANA
AVY AMIN’NY FIANAKAVIAN’
ANDRIAMANANTENA GEORGES
RADO

Maneho fisaorana sy fankasitrahana mitafotafo amin’ireo rehetra nahatsiaro, niombom-po sy alahelo tamin’ny fianakavian-dRado eto izahay.

 

Fa na lasana aza Rado ka mbola eo ireo rehetra miantsa, manandratra, mikalo ny tsangan’asany dia mbola isan’ny velona izy.

Mankatelina indrindra tompoko.

Fanja ANDRIAMANANTENA

Locations of visitors to this page

Miarahaba e !

Nodimandry i RADO. Malahelo isika rehetra. Tsy hay ny hangina. Indro misy tononkalo atolotro ho mariky ny fiombonam-po amam-panahy manoloana izao fandaozany antsika izao.

Mirary faherezana sy fiononana feno ho an’ny Fianakaviana manontolo aho sady mitondra amim-bavaka.

Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle

LASA

Georges ANDRIAMANANTENA

(1 oktobra 1923 – 15 septambra 2008)

 

Lasa ianao ka nandao ity tany fivahiniana

Lasa ianao ka nandao. Tsy hoe fanahy iniana

Fa tonga ny fotoana dia tsy maintsy mandeha

Na dia tsy foin’ny rehetra, Tabiha sy Rehareha.

 

Lasa ianao ka nandao ry Andrarezim-pirenena,

Voarabe endriky ny saha, ka tsy hainay fefena

Tsy hirotsaka ny ranomaso. Mivoaly mainty koa

Indrisy ny lanitry ny literatiora, banga anao !…

 

Lasa ianao ka nandao. Ny asa soratrao mitoetra.

Tsy ho lovin’ny fotoana, mampitraka raha joretra.

Ny mamy navelanao hotohofin’ny taranaka,

Azo anovozana hery raha sendra valaka sy lanaka.

 

Lasa ianao ka nandao ny fiainana eto an-tany,

Vata-mangatsiaka sisa. Ny Firenena injao tomany.

Kintan-Telonohorefy, dify teo Ilay Olomanga,

Lasa tsy hifody intsony. Ny toeranao dia banga.

 

RAHARIJAONA Marie-Angèle

 

*****

 

Tononkalo narindrako ho fahatsiarovana ny Fankalazana ny faha-80 Taonan’i RADO tao Ankorondrano tamin’ny 01 oktobra 2003

Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle

FANANDRAMAN-TSIRA NIAVAKA
(01 oktobra 2003, Ankorondrano, Antananarivo)

Taom-bolofotsy hafa kely, fanandraman-tsira niavaka
No notronin’ny rehetra, niantomboka tamin’ny vavaka.
Olo-manan-kaja maro no indreo tonga mirodorodo
Hanandran-tsira amin’izato fahavalopolo taonan’i Rado.

Fanompoam-pivavahana no nanombohana ny fotoana,
Fisaorana an’Andriamanitra, ny fahasoavany tsy foana.
Ny valopolo taona lasa namela dindo hatrany hatrany :
Tao ny mamy, ny mangidy, fomban-tany ihany izany.

Dia natao ny andran-tsira, antsan-tononkalo notsongaina,
Ny maso finaritra mitazana, indray mientana ny fo sy saina.
Fanandraman-tsira sarobidy ka satry hitohy fa tsy hitsahatra
Saingy ny fotoana moa voafetra ka tsy ahazoana mamahatra

Dia notsofiny ny labozia, niredona hira ireo taranany.
Nirefodrefotra ny tehaka, nitohy toa tsy hisy farany.
Dia nisaotra koa i Rado satria ny famoaham-boky
No tomombana dia tao ireo sady kiady koa no toky.

Dia nasaina ny rehetra hihinana ny mofomamy sady hijery
Ihany koa ny peta-drindrina sy sary rehefa avy nanovo hery
Tamin’ito takarivam-panandraman-tsira niavaka
Ka Ilay Voninkazo adaladala dia sady rado koa no ravaka.

Antsiva
Antananarivo 01 oktobra 2003

15.09.08 LASANA i RADO – MORT d’un GRAND LITTERAIRE MALGACHE 16 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,A visiter,Art - Zava-Kanto,Culture,Hommages,Solidarité,vie quotidienne , 2 commentaires

Hebergeur d'images

LASANA tamin’ny alin’ny 15 septambra 2008

I RADO, ANISAN’IREO OLOMANGAN’ I MADAGASIKARA

I RADO na Georges ANDRIAMANANTENA, iray anisan’ireo nitolona mafy ho amin’ny fiarovana ny teny malagasy tamin’ny alalan’ny haisoratra.

Namohy olomanga ny Firenena malagasy.

Miondrika sy mampionona ary mampahery ny fianakaviany, Mivavaka ho azy ireo mba ny Fiadananan’Atra ao amin’ i Jeso Kristy, ilay mpamonjy efa naharesy ny fahafatesana sy velona mandrakizay anie HO AMIN’IZY IREO anaty izao fotoana mangidin’ny fisarahana an-tany izao !

Manasa antsika hametraka HAFATRA ato amin’ity vohikala natokana ho azy ity http://www.freewebs.com/radopoete
ho fiarahabana ny fijoroan’izany olomanga izany teo amin’ny FAHAFAHANA sy NY ZON’NY MAHA-OLONA MANA-KASINA NY MALAGASY.

MANDRIA AM-PIADANANA, tompokolahy !

Locations of visitors to this page

Mort dans la soirée du 15 septembre 2008 du grand littéraire malgache RADO alias Georges ANDRIAMANANTENA.

RADO, journaliste de son métier est un écrivain essentiellement d’expression malgache.

La plupart de ses écrits ont été traduits en plusieurs langues.

Son cheval de bataille est LA LIBERTE qui est la clef de la dignité et l’égalité de tous les êtres humains.

Nous saluons ici la sagesse de cet enfant de Madagascar qui a su élever bien haut Madagascar au sein du sphère littéraire mondial.

Nous vous invitons à lui rendre hommage en signant le livre d’or du siteweb qui lui est consacré: http://www.freewebs.com/radopoete

Toutes nos condoléances à la famille et à la nation malgache.

Que son souvenir soit béni !

RADO tsy salama – RADO, état critique 10 septembre, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Solidarité , ajouter un commentaire

Hebergeur d'images

Mampahery ny fianakaviana,

Mirary soa an’i RADO

Ary tsy manadino am-bavaka 

anareo !

http://www.freewebs.com/radopoete
*****

Courage à toute la famille

Nos vœux de rétablissement au poète

Et nos prières vous accompagnent !

http://www.freewebs.com/radopoete

 

« RADO DANS UN ETAT CRITIQUE

A la suite d’un problème cardiaque et d’un tumeur au cerveau, l’écrivain et poète Georges Andriamanantena, alias Rado, se trouve actuellement dans un état critique à l’hôpital militaire de Soavinandriana.

Son état de santé a empiré depuis quelques jours.Sous sédatif, il a été admis d’urgence en salle de réanimation hier soir.

Depuis le 22 août , le médecin veille jour et nuit sur l‘une des grandes figures de la littérature de la Grande île. – In Express Mada 09.09.08« 

F. Douglass ou l’éducation, surtout la lecture, principal instrument de la LIBERTE ! 10 mai, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,A visiter,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Hommages,Solidarité,vie quotidienne , ajouter un commentaire

Commémoration ABOLITION ESCLAVAGE

Voici la participation de HELI’S MADAGASCAR à ce 10 mai 2008, 3e année de commémoration ! 

Le 10 mai est  une date « choisie par la République française comme journée officielle du souvenir de l’esclavage  »

Hebergeur d'images

«  Mémoires d’un esclave  » de Frederick Douglass

UN DES PLUS BEAUX HYMNES A LA LIBERTE

MESSAGE D’ESPOIR, MESSAGE D’ACTUALITE POUR TOUS !

1/  Cadre de cet ouvrage :

L’esclavage : Aux Etats-Unis, pays fondé essentiellement sur cette illicite institution, crime contre l’humanité.

Les Noirs d’Amérique, seuls êtres humains à qui on a interdit d’apprendre à lire : on les a privés de la richesse de l’esprit, 2nd crime contre l’humanité !

2/ Qui est Frederick Douglass ?

Etre d’exception au parcours extraordinaire, Afro-américain le plus célèbre de son temps, Frederick Douglass (activiste, secrétaire assistant à la commission de Saint Domingue en 1871, ambassadeur américain accrédité en Haïti (1889-1891 ), militant, tribun, féministe, négociateur, conseiller présidentiel…) livre ses mémoires.

Dans «  Mémoires d’un esclave  », il nous fait découvrir l’émancipation physique et intellectuelle.

Né esclave, Douglass, enfant, apprend obstinément à lire, le faisant presque seul et comprenant jusque dans sa chair que le chemin de la liberté passe par là !

Apologie du pouvoir du savoir, de la lecture et de l’écriture, puissantes armes menant à la route de la liberté.

3/ Le livre «  Mémoires d’un esclave  » de Frederick Douglass ?

3.1 – Livre écrit en 1845, avec la première traduction française en 2005 par Lux Éditeur, à l’aube de la trentaine Douglass nous laisse un legs en exposant le récit de sa vie d’esclave, de la séparation de sa mère à la naissance, en 1818, dans une plantation du Maryland, jusqu’à son évasion en 1838, qui lui donna la possibilité de se réfugier au Nord des États-Unis.

Cette autobiographie nous offre ainsi un témoignage poignant et éloquent de l’esclavage, une grande leçon de stoïcisme et d’espoir en l’avenir. Se faisant respecter par son érudition dotée de qualités intellectuelles et morales hors du commun, il devint rapidement au XIXe siècle une figure incontournable du mouvement pour l’abolition de l’esclavage.

3. 2 – Mémoires d’un esclave, traduction et annotation par

Le Dr Baillargeon et sa compagne Chantal Santerre, professeur au CGEP de Saint-Hyacinthe (en Montérégie près de Montréal)

Dr Baillargeon fait part de votre fascination pour le personnage de Douglass.

«  - Il est très difficile de lire ce livre sans pleurer ou rager ou se révolter sur ce qu’un être humain peut faire à un autre homme. Vous avez lu l’ouvrage et le savez : ce que raconte Douglass est parfois d’une horreur sans nom…

- Traduire ce livre a en effet été un grand travail. Mais nous l’avons fait avec bonheur, pour Frederick et avec la volonté de le faire connaître et de partager notre affection pour lui. Il est en effet un personnage profondément inspirant, d’une grande noblesse, d’un grand courage et un modèle qui reste inspirant pour les militantes et militants d’aujourd’hui dans leurs combats. C’est aussi un beau modèle à donner aux jeunes, Noirs ou Blancs ou de toute origine…  »

A VISITER

GRIOO.COM http://www.grioo.com/categorie5.html

AFRIK.COM http://www.afrik.com/article14252.html

123

Lanaudière... moutons, caro... |
DAROU L ISLAM |
ENSEMBLE ET DROIT |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Faut-il considérer internet...
| Le blogue a Voliere
| Cévennes : Chantiers 2013