navigation

Le testament de Martin Luther King 5 avril, 2008

Posté par rahelys dans : Développement,Histoire - Commémorations,vie quotidienne , ajouter un commentaire

http://www.dailymotion.com/video/x4nz20

Le testament de Martin Luther King:« LA PAIX ne se construit pas sur les guerres, ni tueries, ni horreurs …Les actions pour bâtir la Paix doivent continuer ! « 

 

Rév. Martin Luther King Jr, né à Atlanta, États-Unis le 15 janvier 1929, mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, pasteur baptiste afro-américain, un activiste politique, militait pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis.
Il organisait et dirigait des marches pour le droit de vote, la déségrégation, l’emploi des minorités, et d’autres droits civiques élémentaires pour les Noirs-Américains.
La plupart de ces droits sont promus par la loi américaine : le « Civil Rights Act » et le « Voting Rights Act » sous la présidence de Lyndon B. Johnson. Il prononce l’un des plus célèbres discours le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington durant la marche pour l’emploi et la liberté : « I have a dream » (J’ai fait un rêve).

Il a rencontré John F. Kennedy qui lui a apporté son soutien dans la lutte contre la discrimination raciale.

Martin Luther King est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente, pour la paix et contre la ségrégation raciale alors très forte aux États-Unis. A titre posthume, décerné la Médaille présidentielle de la liberté par Jimmy Carter en 1977 et la médaille d’or du Congrès en 2004.Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis.

Un des plus grands orateurs américains, Martin Luther King invoquait souvent la responsabilité personnelle pour développer la paix mondiale

4 avril 1968 – 4 avril 2008 , Martin Luther King Assassiné ! 4 avril, 2008

Posté par rahelys dans : Développement,Histoire - Commémorations , ajouter un commentaire

I HAVE A DREAM

4 avril 1968 – 4 avril 2008 , Martin Luther King a été abattu !

le pasteur noir américain reste le symbole de la lutte pour l’égalité -

40 ans après, la ségrégation est désormais abolie aux Etats-Unis ; mais discrimination et communautarisme demeurent . Il avait un rêve et il en est mort.

Ce pasteur noir américain, apôtre de la non violence, a cru en l’égalité des races.

Martin Luther King a fait avancer les droits civiques de son pays. Il a toujours refusé d’utiliser la violence.

Il a cru pouvoir établir une égalité raciale en faisant appel à la conscience des hommes.

Autrefois, de son vivant, Luther King a été perçu comme un fauteur de troubles. Maintenant dans le monde, dans l’imaginaire collectif, il est devenu l’homme de la réconciliation.

L’ »affirmative action » a en partie permis aux Noirs de rattraper les inégalités. Mais le jour rêvé de Martin Luther King, celui d’un monde où  » les fils d’esclaves et les fils de propriétaires d’esclaves s’assiéraient tous ensemble à la table de la fraternité  » tarde à arriver !

http://www.dailymotion.com/video/x2vlq1

Colonisation – 29 MARS 1947 à Madagascar 29 mars, 2008

Posté par rahelys dans : A lire,A visiter,Histoire - Commémorations,Identité malgache , 4 commentaires

29 MARS 1947 -  29 MARS 2008 

En ce jour mémorial, nous vous offrons des vidéos et un poème (cadeau d’un interanaute).

Bénis soit le souvenir de tous nos morts pour la Liberté !

Ho fahatsiarovana ireo nahafoy ny ainy ho an’ny Tanindrazana mba hiaina malalaka araky ny zo maha-olona ny Malagasy afaka ny mponina rehetra ao dia atolotra anareo:

 - Sary mihetsika:

 

1 - RECONNAISSANCE DES MASSACRES DE 1947

http://www.dailymotion.com/video/xpuao 3 - TONONKALO natolotry ny Namana Rary

Ho tahiana anie ny fahatsiarovana ireo namoy ny ainy niady ho an’i Madagasikara ! 

HYMNE M.D.R.M. « Zanahary o, Tahio »

 

   http://www.dailymotion.com/video/x2bky0

FAHATSIAROVANA

NY FAHA 61* TAONA NY 29 MARS 1947

Raika amby enina* no taona tsaroana

Ho tanisaina eto anoloana

Ka mba diniho ry zareo ny tantara

Nahazo ny mponin’I Madagasikara

 

 

***

 

 Indray taona indray andro izay

Fotoana malaza sy tena mahamay

Nisehoan’ny gasy tia tanindrazana

Mba hitady sy higoka ny fahafahana

 

***

 

Sivy amby roa no andro voalaza

Volana marsa no manan-daza

 Fito amby efatra no tena taona

Hanaovana tolona iray tsy mivaona

 ***

Antoko iray nitambaran’ny maro

Tsy hisy avakavaka fa nifangaro

Na ny tanindrana na ny eto Imerina

Fahaleovan-tena no nirina hiverina

 ***

Ny Panama ary koa ny Jina

Nivelirano sy nanao dina

Hiara mizotra amin’ny MDRM

Hanavotra ny tany sy ny firenena

*** 

Ny tarigetra dia zavatra iray

Dia gasikara tanindrazanay

No hijoroana tsy amin’ahiahy

Ka samy ho vonona sady ho sahy

 ***

Ny atody hono anefa tsy miady amam-bato

Fa ny olom-panjakana dia miasa tsy miato

Hamongotra Gasy atao tifi-borona

Ka henoy kely ity hanaovana ny olona

 ***

Ny tao Ambatondrazaka dia tsy mba nanampo

Fa nahiditra gara ao anaty vago

Natao fatra-tsonjo ho ao Moramanga

Kinanjo fa inona re no nitranga

*** 

Notifirina mantsy ireo tia tanindrazana

Ka maty avokoa tsy nisy niangana

Ny fatiny avy eo natao an-dava-tany

Nazerazera ho ambony sy ambany

*** 

Ny tao antsinanana re ry vahoaka

Nantsoina ny lahy ka tsy afa-nivoaka

Nasaina niady ny tany ho lavaka

Ka teo notifirina natao vary raraka

 ***

Tao Sahasinaka ny fampijaliana

Mampioron-koditra sy mahavariana

Notapahin-tanana, nopotsirina maso

Mandra-pahafaty nanaovana ankaso

*** 

Ny teto Imerina ambarako anao

Fampijaliana tsy mihoatran’izao

Fa kapok’alika sy ny rano maloto

Ary vely kibay sy vely fanoto

 ***

Nahorona indray ho ao Antanimora

Ho faizina mafy fa tena tsy mora

Ambositra, Fandriana sy Fianarantsoa

Ary Sahasinaka sy Ambohimahasoa

*** 

Ireo Vakinankaratra iray manontolo

Dia samy nahondrana tany daholo

Ny ao Antsirabe sy any Betafo

Ary koa Faratsiho dia samy voasafo

 ***

Ny tanindrazana anie lafo vidy

Ka sahy ny nigoka ny tena mangidy

Ny tia firenena tsy miamboho lahy

Ka samy nijoro no sady ho sahy

*** 

Ireo olom-boafidin’I Madagasikara

Raseta Ravoahangy Rabemananjara

Nametra-dàlana ho an’ny firenena

Mba hizaka ny zon’ny fahaleovan-tena

*** 

Kanefa indrisy fa vokatr’izany

Dia fampijaliana tsy roa aman-tany

Fa lazaina ho mpikomy ny olo-mijoro

Ka voaheloka ho faty sy ho torotoro

*** 

Na toy izany aza ny fahoriana

Izahay Malagasy dia samy liana

Hivavaka mafy amin’ny Zanahary

Fa Izy Mpitondra sy tsy mba manary

*** 

Koa tao amin’ny fonja tamin’izay

Dia naira-nivavaka tamin’ny Ray

Nanainga ny fony ny gadra rehetra

Tsy nanavam-pinoana, tsy hisy fetra

***

Tsaroana amin’izany ireto vono-kihafy

Notarian’ny zatovo dia Rakotozafy

Nandray ny baiboly, nanao ny tantara

Ho fampaherezana an’ilay Gasikara

*** 

Indrisy anefa fa nisy ny namana

Voatifitra basy Randriamaromanana

Torak’zany ireo bala nifafy

Nanorotoro an’i Rakotozafy

*** 

Ankehitriny tsaroana ho tafita

Nohon’ny adin’ireo maritiora tsy hita

Ka ny sisa tavela nihezaka hatrany

Hanohy ny adidy ‘zay eto an-tany

*** 

Ka amaranako ity dinidinika

Ry ray aman-dreny sy zaza madinika

Matoa ianao tonga amin’izao

Dia nisy nitolona talohanao

*** 

Koa eto amim-bavaka ny Firenena

Izay tolom-piavotana ho an’ny tena

Mba hananana tanjaka sy fahendrena

Ary mba handresena ny fahalemena.

Nosoratan’It RAJARISON Jean Harson

tamin’ny 04/03/82

Natolotr’i Rary (29/3/2008)

*Ny taona 1982 no nanoratana,

fa novàna 2008, no nahatonga 61 taona

fa tsy 35 nataon’ny mpanoratra.

4 – Ny ankehitriny

Ny tarika Ny Ainga « Veliranon’Iarivo »

 

http://www.dailymotion.com/video/x1anv0

123