navigation

13 MAI… AOKA ISIKA TSY HIRAVIRAVY TANANA …NE PERDONS PAS ESPOIR ! 13 mai, 2009

Posté par rahelys dans : A méditer,dailymotion vidéo,Développement,Droits civiques,Droits homme,Histoire - Commémorations,Hommages,Identité malgache,Solidarité,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , ajouter un commentaire

Ry Malagasy eran-tany,

Aoka samy hiato kely mba hisaina hanadiady tena avokoa.

Aoka samy hangataka amin’Ilay mpahary tongotra aman-tanàna

Fahendrena hahaizantsika hanohy ny lalàna mbola ho diavintsika 

sy ny Firenena …

Ary

TSAROVY FA MANDALO ISIKA ETY AN-TANY

Tsy hisy hahazaka na rivotra aza rahefa lasan-ko Razana.

 

Ho tahiana anie i Madagasikara iray tsy mivaky,

Ho tahiana anie ny Malagasy rehetra eran-tany

ka tsy hanadino fa mpiray rà, mpiray tanindrazana. – Olga HELISOA, 13.05.2009

http://www.dailymotion.com/video/k1IXfAE3RkIPSTNXIA

Locations of visitors to this page

10 MAI JOURNEE ABOLITION DE L’ESCLAVAGE – FREE YOUR MIND – LIBERE TON ESPRIT – AOKA ISIKA HIALA AMIN’NY ZIOGAN’NY FITIAVANTENA 10 mai, 2009

Posté par rahelys dans : A méditer,Développement,Droits civiques,Droits homme,Histoire - Commémorations,Hommages,Protection de Madagascar,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , ajouter un commentaire

HO ANTSIKA MALAGASY ERAN-TANY,

Samy manana ny maha-izy azy avy isika koa aoka izany hatao fitaovana hananganana sy hery hiasana, handraisana andraikitra hampiroborobo an’i Madagasikara  tanindrazana sy hamelomana ny mpiray ra amintsika ho toin’ny olona iray tsy misara-bazana isika ka hifandrimbona sy hiadana hatrany ny Malagasy. - Olga HELISOA, 10 mai 2009

AMOUR ET TOLERANCE : MYRIAM MAKEBA

http://www.dailymotion.com/video/x54edi

AMPETRAKO EO AM-PELATANANAO RY RAY ! LE PEUPLE MALGACHE ET MADAGASCAR ENTRE TES MAINS, O ETERNEL ! 22 avril, 2009

Posté par rahelys dans : dailymotion vidéo,Malagasy: Teny,Mondialisation,Prieres,Protection de Madagascar,Protection famille,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , ajouter un commentaire

AMPETRAKO EO AM-PELATANANAO RY RAY !
NY MALAGASY ERAN-TANY
I MADAGASIKARA TANIKO

http://www.dailymotion.com/video/x5cbth

Pière de RAJERY  – VAVAKA RAJERY (PRINCE DE LA VALIHA)

TSY AMELAKO IANAO ANDRIAMANITRA O ! JE M’ACCROCHE A TOI, O ETERNEL ! 21 avril, 2009

Posté par rahelys dans : A méditer,croyances,Culture,Droits civiques,Droits homme,Identité malgache,Malagasy: Teny,Prieres,Protection de Madagascar,Solidarité,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , ajouter un commentaire

SAUVE MON PEUPLE, SAUVE MADAGASCAR !

ANDRIAMANITRA O , TSY AMELAKO IANAO
RAHA TSY OMENAO FITSAHARANA NY FIRENEKO

Mitalaho aminao aho
Andriamanitra Mpahary,
Tompon’ny Hery rehetra
Mahita ny fijaliana
Zioga entin’ny Malagasy,
Maheno ny fitarainana,
Ny tomany vokatry ny setra
Mianjady aminy, Fireneko.

Mamindrà fo aminay,
Tompo masina indrindra o !
Aza ny haratsianay no jerena
Fa ny fanadiovan’ny janakao
Anay sy ny fitsanganany
Naharesy ny fahotana,
Fahafatesana ho anay.

Omeo fahendrena izahay Tompo o !
Omeo fitiavana, fanajana anao
Amin’ny alalàn’ny fifanompoana,
Fifanajana sy fifandeferana
Izay tsy misy eo aminay
Malagasy eran-tany.

Tsy amelako ianao Tompo o !
Ianao tompon’ny Soa,
Tompon’ny Fahefana
Tompon’ny Mendrika
Mandrakizay no ametrahako
Ny fanantenako, ny tokiko,
Ny fanahy, fo, saina, ainay
Malagasy eran-tany.

Tsy amelako ianao Tompo o !
Tsy mbola namoy anay ianao,
Koa vonjeo izahay tompo o !
Tsy amelako ianao
Raha tsy mahazo fitsaharana
Ny fireneko.

Tsy amelako ianao Tompo o
Raha tsy miova izahay
Malagasy eran-tany.
Tsy amelako ianao
Raha tsy mahazo fiadanana
Am-po, an-tsaina, am-batana
Ny Malagasy :
Ho afaka i Madagasikara.
Vonjeo ny Malagasy,
Vonjeo i Madagasikara,
Ray mpahary, masina,
Miady ho an’ ny mahantra o.

Misaotra Ray masina indrindra o.
Amena

RAMANATANTARA, Paris, 21.04.2009

MANDA MIARO NY VAVAKA koa MANASA ANAO HITALAO HIVAVAKA HO AN’NY MALAGASY SY I MADAGASIKARA

Andriamanitra masina, Andriamanitry ny Fahamarinana sy ny Fitivana izany !

Koa arao fiovana sy asa ny vavaka atao.

 

http://www.dailymotion.com/video/x3x4s5

HE JEHOVAH NO MPIANDRY AHY
Tsy mba misy atahorako
Raha izy no mitondra ahy
Ahi-maitso no handriako
Eny fa ny tany karankaina
Dia hody saha lonaka
Ary ao amoron-dranon’aina
Hialan’ny foko sasatra.

He Jehovah no mpitarika ahy
Amin-dalam-pahamarinana
Koa tsy ho kivy ny fanahy
Amin’ny alo-pahafatesana
Hianao ry Tokiko irery
No hiara-dia amiko
Ka ny tsorakazonao mahery
No hanafaka ny tahotro.

Amelaranao latabatra aho
Eo imasom-pahavaloko
Notoloranao kapoaka aho
ka mahery sady afa-po
Eny indrafo tsy hita lany
No hiaraka amiko izao
Mandra-pahatongako ho any
Hanatrehako ny tavanao.

RAKOTOZANANY STANISLAS: UN GRAND AUTEUR COMPOSITEUR MALGACHE 18 avril, 2009

Posté par rahelys dans : Art - Zava-Kanto,Culture,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny,Mondialisation,musique,ohabolana - proverbe,Patrimoine de Madagascar,poèmes,Solidarité,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , ajouter un commentaire

http://www.dailymotion.com/video/x7zad6

RAKOTOZANANY STANISLAS, ce grand artiste malgache a   fait connaître un groupe artistique malgache SAKELIDALANA qui a chanté ses œuvres dont:

- Ny Lanitra

- Fitia manalasala

- Vetson’ny manina

- Nandalo teto ve ?

- Taratasin-drazandry

- Voahangy…

http://www.dailymotion.com/video/x8fl8u

MITSANGANA MIRAISA FO SY SAINA HANARINA AN’I MADAGASIKARA HO FIRENENA TENA MIZAKA TENA 31 mars, 2009

Posté par rahelys dans : A méditer,Développement,Droits civiques,Droits homme,Identité malgache,Mondialisation,Protection de Madagascar,Solidarité,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , ajouter un commentaire

Mitsangana, miraisa fo sy saina ho toy ny olona iray

Hanandratra ny maha- malagasy antsika ka

HANDRAY ANDRAIKITRA ISIKA

HIFANKATIA, HIFANAJA,

HAFANAMPY, HIFAMPITSETRA,

Ireo no tena harena

Hafahantsika mampivoatra sy manarina

An’i Madagasikara ho Firenena tena miarina,

mandroso, tena mizaka tena.

AOKA KOA ISIKA HO MAILO fa

MARO IREO MITSIRIRITRA

NY HAREN-TANIN’I MADAGASIKARA.

Olga HELISOA, 29.03.09

 

Let us stand up to create a new nation

around love and unity for Madagascar

To be a  strong nation in peace !

Olga HELISOA, 29.03.09
Allons, levons-nous ensemble

pour créer dans l’union et l’amitié

qui sont les pierres angulaires

dont Madagascar a besoin

pour avancer vers le développement, le progrès.

Que Madagascar soit et demeure 

une Nation forte et en Paix.

Que nous ayons aussi la lucidité 

de faire face à toutes les convoitises 

menaçant la grande île, ses richesses,

sa population, sa paix, sa souveraineté.
Olga HELISOA, 29.03.09

 

http://www.dailymotion.com/video/k27lROSw14x0vTK6tp
[Par Mamy GOTSO « NA MENA AZA NY VOLO, IZAHO DIA TENA GASY MALAGASIKO O ! TSY ATAKALOKO O ! Ny ahy tsy maintsy asandratro ! Mamiko dia mamiko tokoa » ]

THESE DE DOCTORAT en HISTOIRE et CIVILISATIONS 4 mars, 2009

Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Histoire - Commémorations,Identité malgache,Recherches,Souveraineté nationale malgache , ajouter un commentaire

soutenue le 10 février 2009 à Paris à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) par

madame Nelly Ranaivo Rabetokotany

Hostingpics

« Contribution à l’étude de l’enseignement du passé national dans les écoles de la république : l’exemple malgache de 1960 à nos jours, historiographie, histoire nationale histoire scolaire«  est le titre de la thèse menée sous la direction de Elikia M’Bokolo Directeur d’Etudes à l’EHESS.

Elle est accompagnée de deux volumes d’annexes comprenant des textes officiels sur l’enseignement à Madagascar de 1960 à 2004, des recueils de témoignages et d’un corpus de quarante neuf manuels scolaires d’histoire, de géographie et d’instruction civique de Madagascar.
Le Jury de thèse, présidé par Pierre Kipré Professeur à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan (Côte d’Ivoire), a été composé de Claude Allibert Professeur à l’INALCO, Lala Rarivomanantsoa Professeur à l’Université d’Antananarivo (Madagascar),  Elikia M’Bokolo Directeur d’Etudes à l’EHESS et de Catarina Madeira-Santos Maître de Conférences à l’EHESS, membres.

Lors de la présentation de ses travaux de recherche, menés depuis une quinzaine d’années, Nelly R. Rabetokotany a argumenté sur l’évolution synchronique de la fabrication de l’histoire,  la production des sources de l’histoire et  la transmission de l’histoire en milieu scolaire pré-universitaire.                                                                                                                                                                         La thèse a tenté de « décrypter » le processus de construction du contenu et de la matière des manuels scolaires d’histoire et de géographie en usage dans les écoles publiques malgaches depuis l’indépendance en se fondant sur l’évolution des régimes constitutionnels malgaches depuis 1960.

Elle constitue :

- Un état de l’historiographie contemporaine de Madagascar

- Une revue détaillée du cadre d’élaboration de l’histoire et de la géographie scolaires

Ces travaux de recherche ont permis de mettre :
- en lumière les caractères multi-temporels de l’Histoire malgache depuis 1960.
- en avant une démarche analytique où la réalité de l’histoire scolaire s’appuie sur l’argumentation historiographique prise comme le levain et sur l’histoire nationale déterminée comme la matrice.

Cet état des lieux contribue à la description de l’histoire scolaire malgache engagée par d’autres chercheurs.

Les travaux de Nelly Ranaivo Rabetokotany contribuent au traitement pédagogique de l’histoire nationale des régions et sous-régions du continent africain (un sujet soulevé par les grands auteurs de l’Histoire Générale de l’Afrique – Unesco).

La conclusion porte sur la poursuite d’un travail sérieux de production de manuels scolaires d’histoire à mettre au service du grand public des élèves du continent africain, la Grande Ile comprise, pour satisfaire un besoin urgent de ressourcement historique et non fantasmagorique.

La mention Très Honorable avec félicitations du Jury à l’unanimité, avec proposition de publication a été décernée aux travaux de recherche de Nelly R. Rabetokotany.

LA VOIX DES MALGACHES ! 26 février, 2009

Posté par rahelys dans : A méditer,Développement,Droits civiques,Protection de Madagascar,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , 1 commentaire

Adieu l’individualisme, le « moi » !

Bonjour, le groupe basé sur l’humanisme, le « toi et moi, nous »

Madagascar,

Bonjour l’unité dans la diversité, une de tes richesses,

Bonjour, la voix des Malgaches,

Bonjour, le développement de Madagascar

Dans la dignité des Malgaches d’abord ! – Olga HELISOA, 26.02.2009

Lire TOUT LE POST   helismadagascar.blogspot.com

http://www.dailymotion.com/video/k42ikZpPJAEOH3UpIB

ECOUTEZ LE PEUPLE MALGACHE : IL A ASSEZ DE L’APPAUVRISSEMENT ! 12 février, 2009

Posté par rahelys dans : A méditer,Coup de coeur,Développement,Droits homme,Hommages,Mondialisation,Solidarité,Souveraineté nationale malgache,vie quotidienne , ajouter un commentaire

Hommage à ANDO RATOVONIRINA, jeune journaliste de 25 ans, de la Radio télévision Analamanga (RTA).
Il a perdu la vie pendant la fusillade qui s’est produite à Antaninarenina, Antananarivo le samedi 07.02.09.

http://www.dailymotion.com/video/k1BgYJK0n5nFnSPsmt

 

COUPS DE GUEULE d’un artiste malgache

TSELONINA clame les réalités quotidiennes subies par les Malgaches :

- Pauvreté, saletés des villes, même l’eau du robinet public n’est pas sûr d’être propre… l’alcoolisme qui touche même les dirigeants du pays dans lequel on fait fi de tout… même Dieu, la Constitution sont foulés aux pieds !

Et l’artiste ? Ses poches sont vides mais il demeure  « beau gosse » !

Merci à TSELONINA pour son courage, sa perspicacité et surtout son patriotisme !

Voilà pourquoi le peuple malgache réclame un minimum de considération. Il a assez d’être appauvri sur un territoire riche !

CARNAGE DU SAMEDI 7.02.09 ANTANANARIVO – Témoignage 11 février, 2009

Posté par rahelys dans : A visiter,Coup de coeur,Histoire - Commémorations,Hommages,Solidarité,Souveraineté nationale malgache , ajouter un commentaire

WHEN THE POWER OF LOVE OVERCOMES THE LOVE OF POWER, THEN THERE WILL BE PEACE IN …MADAGASCAR

If the idea of « an eye for an eye » prevails the world will be blindMahatma Gandhi

http://www.dailymotion.com/video/x8bb3w
Le Dr Jacquot, qui était dans la manifestation, témoigne:

« Les tirs ont commencé sans sommation, à balles réelles…Les manifestants sur lesqules ont tiré les gardes étaient tout près, à 10 mètres… Ce sont des mercenaires qui ont tiré, pas des Malgaches  » – Radio France Internationale

Info: http://www.radiofranceinternationale.fr/actufr/articles/110/article_78141.asp

12345

Lanaudière... moutons, caro... |
DAROU L ISLAM |
ENSEMBLE ET DROIT |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Faut-il considérer internet...
| Le blogue a Voliere
| Cévennes : Chantiers 2013